Βιογραφικά στοιχεία

Dipl. Psych. Dipl. Phil. Πέτρος Σταθάκος M.A

«Ο ατάραχος εαυτώ και ετέρω αόχλητος.» Επίκουρος

Σχετικά με μένα

 • Όντας ο ίδιος διπολιτισμικός (bicultural: Ελλάδα-Γερμανία), γεννηθείς το 1974, με σπουδές και μεταπτυχιακές εκπαιδεύσεις/ειδικεύσεις στην Ελλάδα και στη Γερμανία, ανέπτυξα μία ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα καταγωγής και πολιτισμικής ταυτότητας.
 • Εργάζομαι συνθετικά και εκλεκτικά αντλώντας στοιχεία και χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές και φιλοσοφικές σχολές, προσαρμόζοντάς τις στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ασθενούς/θεραπευομένου, με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα της θεραπείας προς όφελός του. Μέσω διαρκούς ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης συνεχίζω να εμπλουτίζω και να διευρύνω τις ψυχοθεραπευτικές μου ικανότητες. Πεποίθησή μου είναι, ότι ο άνθρωπος και ειδικότερα αυτό που αποκαλούμε Εαυτός, είναι υπερβολικά πολυσχιδής και σύνθετος, ώστε να περιγραφεί και να αντιμετωπιστεί στην ολότητά του από μόνο ένα συγκεκριμένο θεωρητικό σύστημα/παράδειγμα ή μία σχολή σκέψης.
 • Εικοσαετής εμπειρία ως Κλινικός Ψυχολόγος στους τομείς πρόληψης, συμβουλευτικής, προαγωγής ψυχικής υγείας, έρευνας και αντιμετώπισης κρίσεων.
 • 15 χρόνια εμπειρίας ως επαγγελματίας στον τομέα της ψυχοθεραπείας στην ατομική θεραπεία, τη συμβουλευτική, την θεραπεία ζεύγους, στο coaching, στη διεποπτείας/εποπτεία.
 • Μακρά εμπειρία ως εξωτερικός συνεργάτης/επαγγελματίας στον τομέα της ψυχοθεραπείας σε φυλακισμένους/ες σε σωφρονιστικά ιδρύματα του Βραδεμβούργου.
 • Μακρόχρονη ενασχόληση και έρευνα σε ζητήματα ανδρικής και γυναικείας ταυτότητας.
 • 2022-23: Διαδασκαλία ως εξωτερικός συνεργάτης σε δύο πανεπιστήμια (MSB, HMU) στο γνωστικό αντικείμενο Εισαγωγή στην Ψυχολογία αντιμετώπισης κρίσεων.
Pertos Stathakos

Σπουδές

 • Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο ομώνυμο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997). Ειδίκευση στον τομέα του γερμανικού πολιτισμού και της γερμανικής φιλοσοφίας.
 • Πτυχίο Φιλοσοφίας και Εθνολογίας στο Philipps Πανεπιστήμιο του Μαρβούργου – Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφίας (2001)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας στο Philipps Πανεπιστήμιο του Μαρβούργου – Τμήμα Ψυχολογίας (2002).
 • Ειδίκευση στον τομέα της Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, Philipps Πανεπιστήμιο του Μαρβούργου (2002).
 • Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (2008).
 • Εκπαίδευση στη Διαπολιτισμική Ψυχοθεραπεία και Εποπτεία στο Κέντρο για διαπολιτισμική Ψυχιατρική, Ψυχοθεραπεία και Εποπτεία της Charité (2010).
 • Εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία στο Freiburg (2011)
 • Εκπαίδευση στη Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (ISTB), Βερολίνο (2014)
 • Εκπαίδευση στην «Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία μέσω οφθαλμικών Κινήσεων» (EMDR) στο Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας Oliver Schubbe, Βερολίνο (2014)
 • Ειδίκευση στην Ψυχολογία Αντιμετώπισης Κρίσεων, Γερμανική Ακαδημία Ψυχολόγων (DPA), Βερολίνο (2015).

Βασικές αρχές

 • Βασική μου αρχή είναι ότι ο κάθε άνθρωπος φέρει εντός του τη λύση στο πρόβλημά του. Εγώ απλώς τον βοηθώ με τη μορφή ενός οδηγού ή συνοδοιπόρου να βρει αυτήν τη λύση και να την εφαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποκομίζοντας το μεγαλύτερο προσωπικό όφελος.
 • Προϋπόθεση για μία επιτυχημένη ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική συμμαχία μεταξύ του ασθενούς/θερατευομένου και του θεραπευτή. Η εδραίωσή της επιτυγχάνεται μέσω της αμφίδρομης εκτίμησης, του αλληλοσεβασμού, καθώς και μέσω της ενσυναίσθησης και της αυθεντικότητας..
 • Σκοπός της θεραπείας είναι η βοήθεια με στόχο την αυτοβοήθεια, δηλαδή σας ενδυναμώνω με τέτοιο τρόπο, ώστε στο μέλλον να μην με χρειάζεστε πλέον.
 • Ο σχεδιασμός, οι στόχοι, και η διαδικασία της ψυχοθεραπείας αναπτύσσονται από κοινού με τον εκάστοτε θεραπευόμενο με διαφάνεια. Αν χρειαστεί, διορθώνονται ή τροποποιούνται πάντα σε συνεργασία με τον εκάστοτε θεραπευόμενο.
 • Στο τέλος μίας επιτυχημένης συμβουλευτικής/θεραπείας θα είστε σε θέση να λαμβάνετε αυτοβούλως αποφάσεις, το φάσμα των αντιδράσεών σας θα έχει εμπλουτιστεί και διευρυνθεί, θα είστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό σας (αποδοχή εαυτού), ενώ θα έχετε εξελιχθεί περαιτέρω ως άτομο.

Έργα